Microsoft : 71% người dùng Windows 10 cho phép thu thập dữ liệu

Windows 10 là hệ điều hành lớn và trong thời gian dài bị chỉ trích những vấn đề liên quan tới thông tin cá nhân người dùng
Windows 10 là hệ điều hành lớn và trong thời gian dài bị chỉ trích những vấn đề liên quan tới thông tin cá nhân người dùng . Nhưng Microsoft cho biết họ đã thay đổi trong bản cập nhật Creator Update để có được những phản hồi tích cực từ phía người dùng và cho biết 7 trong số 10 người dùng sử dụng thiết lập dữ liệu chẩn đoán ở mức “Full”.
Thông tin trên do Microsoft nhận được từ lượng dữ liệu người dùng Windows 10 sau khi phát hành bản Creator Update . Nó có thể nhiều sự lựa chọn điều khiển những thiết lập . Bản Windows 10 Home và Pro Editions đã loại bỏ chế độ thiết lập “Enhanced” và chỉ còn có “Full” và “Basic” . Mục “Basic” chỉ ghi lại khoảng một nửa thông tin so với trước kia .
Microsoft nói rằng từ những dữ liệu họ thu được ở thiết lập “Full” cho phép họ sửa chữa lỗi và cải thiện các tính năng được tốt hơn . 71% người dùng  chọn chế độ này có vẻ như là đúng nhưng có điều là “Full” được thiết lập chế độ ngầm định và chỉ có ít một số chuyên gia biết được điều này và hầu hết người dùng không biết tắt nó ở đâu cả và không biết nó thực sự làm những gì .