Lỗi Windows 10 có thể mất dữ liệu trên Android khi copy file bằng File Explorer

Một lỗi trong Windows 10 khiến cho việc sao chép những file từ vị trí này sang vị trí khác trên thiết bị Android kết nối với PC
Một lỗi trong Windows 10 khiến cho việc sao chép những file từ vị trí này sang vị trí khác trên thiết bị Android kết nối với PC hoàn toàn biến mất nếu sử dụng File Explorer trong công việc này .
Lỗi này chỉ ảnh hưởng nếu di chuyển , hoặc sao chép từ một thư mục Android hoặc thiết bị lưu trữ tới vị trí khác trên cùng điện thoại hoặc máy tính bảng Android bằng kết nối MTP hoặc PTP USB và không ảnh hưởng tới việc sao chép dữ liệu trên PC Windows 10.
Lỗi trên chỉ ảnh hưởng tới Windows 10 mà không ảnh hưởng trong Windows 7 và Windows 8 . Một số thiết bị Android bị ảnh hưởng bao gồm OnePlus , một số model của LG , Nexus và Pixel , HTC 11 , điện thoại Nokia , một số model của Xiaomi và Sony . Trong khi đó những thiết bị của Samsung và Blackberry lại không bị ảnh hưởng .