Đã có những file ISO của bản cập nhật tiếp theo Windows 10

Microsoft đã phát hành những bản thử nghiệm của Redstone 5 , là bản cập nhật tiếp theo của Windows 10
Microsoft đã phát hành những bản thử nghiệm của Redstone 5 , là bản cập nhật tiếp theo của Windows 10 , cho những người muốn chạy thử . Bây giờ bản thử nghiệm cuối cùng cũng được Microsoft phát hành dưới dạng những file ISO cho phép người dùng  thực hiện việc cài đặt mới từ đầu .
Redstone 5 đã có phiên bản SwiftKey , tính năng Windows Update thông mình dựa trên trí tuệ nhân tạo , tính năng “Your Phone” kết nối thiết bị Android tới máy tính dùng Windows 10 .
Những file ISO đều có sẵn cho bản Windows 10 Hone , Hone Chine và Enterprise . Những ai muốn chạy thử đầu tiên phải đăng kí trong chương trình Windows Insider Program .