Đã có bản Windows 10 Redstone Build 14291 cho PC

Microsoft đã chính thức cung cấp bản Windows 10 Redstone thử nghiệm mới cho những thành viên trong chương trình Windows Insider .

Bản Build 14291 này sửa chữa những lỗi đã biết như khu vực cảnh báo và hiển thị hai mũi tên trắng thay vì biểu tượng thông thường cho phép người dùng thấy những biểu tượng ẩn .

Build 14291 mới cũng sửa những ảnh hưởng kết nối tới những mạng Wi-Fi cũ dùng mã hóa WEP , sửa lỗi nhỏ liên quan tới biểu tượng USB trong khay hệ thống  tới phiên bản cũ khi tháo thiết bị .

Tuy nhiên bản Build 14291 vẫn bị lỗi treo hệ thống  ảnh hưởng tới những model Surface Pro 3 , Surface Pro 4 và Surface Book . Lỗi này phát hiện đầu tiên trong bản Build trước đó nhưng Microsoft phải cần có thêm thời gian để xác định nguyên nhân .

Phần mềm bảo vệ của Kaspersky cũng vẫn bị lỗi ở bản Build 14291 và Microsoft nói rằng họ đang làm việc với Kaspersky để sửa lỗi lớn nhất có thể .

Một sự thay đổi đang được mong chờ đó là phiên bản thử nghiệm lần này đã hỗ trợ Extension trong Microsoft Edge . Tại thời điểm này mới chỉ có một vài Extension nhưng trong thời gian tới số lượng sẽ tăng lên .

Microsoft Edge cũng cập nhật với những lựa chọn tới “Pin Tabs” , tính năng này đã có trong những trình duyệt  khác như Chrome và FireFox .