Bản cập nhật Windows 10 sắp tới sẽ mang nền tảng AI riêng cho nhà phát triển

Microsoft có vẻ như rất quan tâm tới Trí tuệ nhân tạo (AI)
Microsoft có vẻ như rất quan tâm tới Trí tuệ nhân tạo (AI) vì họ nói rằng bản cập nhật chủ đạo của Windows 10 sẽ tới mang nền tảng  AI riêng cho những nhà phát triển .
Việc dùng AI không có gì là mới mẻ với Microsoft họ đã dùng những máy học cho những dịch vụ như Windows Hello , Office 365 . Tuy nhiên nền tảng  AI chuyên cho những nhà phát triển có thể cải thiện đáng kể cho các ứng dụng trên Windows .
Nền tảng  mới này có tên gọi “Windows ML” sẽ cho phép tận dụng những tài nguyên phần cứng của máy tính để thực hiện những nhiệm vụ xử lí AI , giảm hoặc thậm chí loại bỏ những giải pháp xử lí chuyên dụng trên đám mây . Theo Microsoft , nền tảng  này sẽ hỗ trợ định dạng chuẩn công nghiệp ONNX cho những máy họ , đó là chuẩn được Microsoft , Facebook và Amazon hỗ trợ .
Microsoft khẳng định Windows ML có thể cho phép xử lí AI nhanh hơn với thời gian trễ thấp hơn . Các nhà phát triển có thể dùng một số hệ thống  máy học đã được Microsoft tạo ra trước để tăng tốc độ những nhiệm vụ AI thông thường và giảm chi phí phát triển .
NVIDIA , Qualcomm và AMD đã cộng tác với Microsoft để đưa nền tảng  này áp dụng vào thực tiễn . Với người dùng  thông thường thì nền tảng  Windows ML theo lí thuyết sẽ khiến cho các ứng dụng nhanh hơn , thông minh hơn . Ví dụ các ứng dụng âm nhạc dựa trên AI có thể nhanh hơn và hiệu quả hơn khi tạo ra những danh sách âm nhạc cho người dùng để nghe trong khi vẫn đang xem video trực tuyến .
Microsoft không thông báo thời gian phát hành cụ thề của Windows ML .