Tính năng mới Android tự động gửi dữ liệu vị trí chính xác khi gọi dịch vụ khẩn cấp

Một tính năng mới có thể sẽ sớm có mặt cho những điện thoại Android để hỗ trợ cung cấp cho những dịch vụ khẩn cấp vị trí chính xác khi bạn quay số 911 từ thiết bị mobile .

Tính năng này đã có mặt ở Anh và Estonia , Google nói rằng sẽ mở rộng ở những quốc gia khác .

Khi ai đó quay số 999 hoặc 112 ở Anh , những nhà điều hành dịch vụ khẩn cấp dùng kết hợp GPS và tam giác trạm thu phát sóng cơ sở mobile để xác định vị trí người gọi . Tuy nhiên những kỹ thuật không thường xuyên như vậy thường vô cùng tốn kém nhất là cho những ai trong những tòa nhà lớn .

Bây giờ bằng dịch vụ ELS (Emergency Location Service) mới của Google , dữ liệu từ những kết nối Wi-Fi , cơ sở hạ tầng mobile , và thậm chí cả những ứng dụng được thêm vào để xác định vị trí chính xác của người gọi . Thông tin này sẽ gửi tự động tới những dịch vụ khẩn cấp , và tính năng này thậm chí được kích hoạt trên những dịch vụ  vị trí của điện thoại khi nó bị tắt .

Tất cả những mạng chủ yếu tại Anh và Estonia đều hỗ trợ ELS , và sẵn sàng trên những thiết bị đang dùng hệ điều hành Android 2.3 cho tới mới hơn , đáp ứng tới 99% thiết bị mobile Android .

Trên thực tế ELS có thể theo dõi một cách chính xác và có khả năng bật những dịch vụ xác định vị trí của thiết bị sẽ tạo ra câu hỏi về vấn đề riêng tư nhưng Google khẳng định họ không bao giờ truy cập tới thông tin này .