Android Nougat sẽ không khởi động nếu bị nhiễm mã độc

Hệ điều hành mới Android 7.0 có chế độ kiểm tra khởi động và sẽ ngăn chặn bạn khởi động điện thoại của mình nếu có mã độc cài đặt .

 

Đối với những thiết bị Android 6.0 có phần kiểm tra trong quá trình khởi động và đưa ra cảnh báo nếu như điện thoại của bạn bị xâm nhận nhưng vẫn cho phép điện thoại khởi động . Nhưng đối với Android Nougat điều đó sẽ không xảy ra .

Nếu phát hiện ra có mã độc trong quá trình khởi động Nougat sẽ từ chối khởi động hoặc sẽ khởi động vào chế độ “hạn chế” cho tới khi loại bỏ hoàn toàn mã độc .

Điều này có thể gây ra một số vấn đề cho những ai dùng Firmware tùy biến trên những thiết bị có Bootloader khóa sẽ dùng việc này để kiểm tra sự thay đổi .