Nintendo nói rằng những điểm chết trên Switch là “ bình thường” không phải lỗi

Khi đi mua màn hình hoặc TV đắt tiền và tìm thấy một số điểm ảnh bị chết và khi đó nhiều công ty sẽ đổi cho bạn sản phẩm mới phụ thuộc vào số lượng điểm ảnh bị chết .

Tuy nhiên Nintendo đã nói điều đó là bình thường đối với máy chơi game Switch của họ .

Trên trang hỗ trợ của Nintendo họ nói rằng “ Một số lượng nhỏ những điểm ảnh bị lỗi là đặc điểm của những màn hình LCD . Điều đó là bình thường và không bị xem đó là lỗi” . Tuy nhiên chúng ta cần phải xem bao nhiều điểm ảnh bị lỗi được Nintendo định nghĩa là “bình thường” .

Việc bỏ ra 300$ để mua một sản phẩm bị lỗi và được nhà sản xuất nói rằng đó không phải thực sự là lỗi hiển nhiên sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy bực mình . Đã có một số diễn đàn tranh luận về vấn đề này bao gồm cả Reddit .