Những thông tin liên quan tới lỗi trong Chipset Intel Cougar Point

Theo Anandtech có một số lỗi ảnh hưởng tới Chipset Intel 6-Series , có tên mã Cougar Point .

Theo Steve Smith , Phó Chủ tịch và là Giám đốc của Intel Client PC Operations khẳng định lỗi này ảnh hưởng tới Chipset Intel P67 và H67 liên quan tới Transistor kết nối tới những cỏng SATA 3.0Gbps .

Cougar Ponit có hai cấu hình cho cổng SATA : 04 hỗ trợ cho những hoạt động 3.0Gbps và 02 hỗ trợ SATA 6.0Gbps . Với cấu hình đầu tiên , Intel nói rằng hiệu suất những thiết bị liên kết SATA “ có thể bị giảm sút theo thời gian” . Tuy nhiên những mạch liên quan tới SATA 6.0Gbps lại độc lập nên không bị ảnh hưởng bởi lỗi trên .

Có vẻ như những OEM đã kiểm nghiệm với nền tảng Intel 6-Series với môi trường nhiệt độ và điện áp cao nên đã phát hiện ra lỗi trên và phản hồi lại cho Intel . Intel tin rằng sẽ không có người dùng nào bị lỗi này khiến cho bị mất dữ liệu . Intel đánh giá tỉ lệ lỗi xảy ra sau 3 năm hoạt động là 5% .

Hiện tại những nhà sản xuất Motherboard dòng 6-Series đang lo lắng về vấn đề này nên khuyên người dùng chỉ dùng cổng 0 và 1 cho tới khi được thay thế . Tất nhiên với những Motherboard dùng Chipset của nhà sản xuất khác để thêm cổng SATA hoặc RAID không bị ảnh hưởng bởi lỗi này .

\"\"