Apple thu hồi Time Capsule bị lỗi

Apple đang thu hồi những thiết bị lưu trữ Time Capsule bị lỗi được bán ra trong thời gian từ tháng Hai tới tháng Sáu 2008 để sửa chữa hoặc thay thế .

Theo TUAW , việc thu hồi này bao gồm những thiết bị có số Serial từ XX807XXXXXX - XX814XXXXXX bán ra trên khắp thế giới . Những thiết bị lỗi này sau 18 tháng sử dụng ngẫu nhiên bị tắt và điều này thực sự nguy hiểm khi đang trong quá trình sao lưu .

Nếu bạn có Time Capsule với những số Serial trên hãy liên hệ với những nhà cung cấp dịch vụ do Apple ủy quyền . Apple hứa hẹn “ Những nhà cung cấp dịch vụ được Apple ủy quyền có thể truyền dữ liệu từ Time Capsule bị lỗi sang thiết bị mới thay thế “.

Apple khẳng định những khách hàng trước kia đã phải trả tiền cho Apple để khôi phục dữ liệu trong những Time Capsule bị ảnh hưởng sẽ được hoàn trả lại số tiền này .

 \"\"