Apple sửa lỗi liên quan WiFi của iPad trong bản nâng cấp phần mềm

Apple vừa mới thông báo sẽ sửa những vấn đề liên quan tới WiFi trong iPad trong bản cập nhật phần mềm sắp tới .

Những người sở hữu iPad đã gặp một số vấn đề liên quan tới việc sử dụng kết nối WiFi và Apple đã đưa ra một số giải pháp tạm thời để khắc phục những tình trạng này . Apple cho biết “ trong một số mạng WiFi nào đó thì việc kết nối iPad gặp đôi chút rắc rối và cần nâng cấp Firmware của Router “ . Những ai dùng AirPort Base Station , hãy thực hiện theo hướng dẫn tại đây .

Sau khi nâng cấp Firmware của Router , bạn phải dùng chế độ bảo mật WPA hoặc WPA2 và không được dùng WEP . Tiếp theo bạn sẽ cần cấp phát lại địa chỉ IP bằng cách chọn Settings > Wi-Fi > chọn mạng của mình > Renew Lease . Những một số khác lại cho rằng nên tắt và bật lại Wi-Fi và phải bảo đảm rằng khi đó màn hình đang đặt chế độ sáng có cường độ nhỏ nhất ( Settings > Brightness & Wallpaper ) .

 \"\"