Apple phát hành hai bản cập nhật Firmware cho iMac 27-inch

Hôm qua , Apple vừa mới đưa ra hai bản cập nhật cho máy để bàn cao cấp của họ : 27-inch iMac EFI FW Update 1.0 và 27-inch iMac SMC Firmware Update 1.0.

Hôm qua , Apple vừa mới đưa ra hai bản cập nhật cho máy để bàn cao cấp của họ : 27-inch iMac EFI FW Update 1.027-inch iMac SMC Firmware Update 1.0.

Bản cập nhật 2.1MB EFI chỉ cho những ai dùng iMac 27-inch dựa trên sức mạnh của bộ vi xử lí Quad-Core Intel Core i5 và Core i7 . Nó sửa vấn đề mà nguyên nhân quá trình tạo ra những âm thanh to trong khi đang nghe nhạc thông qua tai nghe và sửa lại vấn đề hiển thị khi bật iMac . Bản cập nhật này yêu cầu dùng hệ điều hành Mac OS X 10.6.3 hoặc cao hơn .

Bản cập nhật nhỏ hơn với 397KB SMC Firmware liên quan tới việc sửa lỗi hiển thị khi dùng iMac với màn hình ngoài .Bản cập nhật này yêu cầu dùng hệ điều hành Mac OS X 10.6.3 hoặc cao hơn .

 \"\"