Microsoft có thể phát hành lựa chọn “ khôi phục đám mây” trong năm 2020

Nếu là người sử dụng máy tính Windows nhiều năm có thể bạn đã gặp những rắc rối về hệ điều hành của mình như phần mềm lỗi , nhiễm mã độc
Nếu là người sử dụng máy tính Windows nhiều năm có thể bạn đã gặp những rắc rối về hệ điều hành của mình như phần mềm lỗi , nhiễm mã độc …có thể ban phải sử dụng tính năng phục hồi lại hệ thống quay trở lại như trạng thái ngầm định ban đầu . Hoặc sử dụng những bản sao lưu trước kia để có thể làm việc được bình thường .
Bắt đầu từ năm sau mọi việc có thể thay đổi theo chiều hướng dễ dàng hơn . Theo PCMag , phiên bản chạy thử Windows Insider có tính năng “ Cloud Recovery “ cho Windows 10 . Công cụ này cho phép bạn Reset lại hệ thống dựa trên việc tải về từ “đám mây”.
Việc phục hồi từ “đám mây” có thể tải phiên bản Windows 10 mới nhất trên máy chủ của Microsoft . Tất nhiên lựa chọn phục hồi này không hoàn hảo nếu như máy tính không thể truy cập được Internet .