Safari trên macOS có chế độ “Picture-in-picture” cho video

Trình duyệt Opea đã có chế độ PiP , “Picture-in-Picture” , hỗ trợ cả được trên các hệ điều hành như Windows , macOS và Linux
Trình duyệt Opea đã có chế độ PiP , “Picture-in-Picture” , hỗ trợ cả được trên các hệ điều hành như Windows , macOS và Linux . Nhưng tính năng này thì lại mới có ở Safari trong macOS .
Để cho phép PiP trong macOS , mở video YouTube bạn muốn xem trong Safari . Bấm chuột phải và mọi điểm trên video đó 2 lần . Lần bấm thứ 1 sẽ xuất hiện Context Menu chọn chế độ như xem lại hoặc sao chép URL , lần bấm thứ 2 sẽ có những lựa chọn khác bao gồm “ Enter Picture in Picture “.
Chọn PiP sẽ mở video ở góc của màn hình , bạn có thể di chuyển video bằng cách kéo nó như là một cửa sổ khác . Khi chế độ này được kích hoạt , bạn có thể ở Tab mới trong Safari và đoạn video sẽ tiếp tục chạy ở góc của màn hình . Bạn còn có thể xem các ứng dụng khác như xử lí văn bản hoặc dùng các bảng tính điện tử .