Microsoft bắt đầu loại bỏ Internet Explorer , dự án Project Spartan

Microsoft mới thông báo kế hoạch loại bỏ Internet Explorer và Microsoft Edge ban đầu trong dự án có tên gọi là Project Spartan
Microsoft mới thông báo kế hoạch loại bỏ Internet Explorer và Microsoft Edge ban đầu trong dự án có tên gọi là Project Spartan .
Kế hoạch này có nhiều giai đoạn , đầu tiền Microsoft không hỗ trợ Internet Explorer 11 sau ngày 30/11/2020 . Tiếp theo ngày 09/03/2021 Microsoft Edge gocó ban đầu sẽ kết thúc sự tồn tại của nó có nghĩa là sẽ không có bản cập nhật ngay cả không có bản vá lỗi an ninh . Tới ngày 17/08/2021 , Microsoft 365 sẽ ngừng hỗ trợ hoàn toàn IE11 .
Microsoft khuyến cáo người dùng chuyển sang dùng trình duyệt Edge mới dựa trên Chromium và đang chạy trên Windows 7 , 8.1 , Windows 10 , macOS và sẽ sớm hỗ trợ trên cả Linux .
Trên thiết bị Windows , Edge mới đang được cung cấp qua dịch vụ Windows Update và nó thay thế bản Edge ban đầu bằng trình duyệt mới . Sự thay đổi này vô cùng êm thấm , trình duyệt mới tự động cập nhật những cấu hình , những lịch sử , mật khẩu ….
 

Bệnh viện máy tính INFOCOM – HH2A phòng 424 khu đô thị Linh Đàm – 090.429.4334
Sửa máy tính khu HH , sửa máy tính Linh Đàm – 090.460.6766