Edge dựa trên Chromium đã chính thức tải về

Trình duyệt Edge của Microsoft lần đầu tiên được phát hành cùng với Windows 10 từ 29/07/2015
Trình duyệt Edge của Microsoft lần đầu tiên được phát hành cùng với Windows 10 từ 29/07/2015 . Trong hơn ba năm ra đời Edge không chiếm được nhiều thị phần trình duyệt cho hệ thống để bàn .
Microsoft mới chính thức phát hành Edge dựa trên nền tảng Chromium để tải về dùng với Windows 10 . Tháng 12 năm ngoái , Microsoft đã thông báo kế hoạch cải tổ lại trình duyệt Edge dựa trên nền tảng của dự án mã nguồn mở Chromium với mục đích tương thích với Web tốt hơn và tạo điều kiện cho những nhà phát triển Web làm việc tập trung hơn .
Theo dữ liệu của NetMarketShare , thị phần của Edge chỉ chiếm 4.4% trong khi đó của Chrome là 65.5% của Internet Explorer chỉ chiếm 9.83% .
Những bản Canary và Developer đầu tiên của Microsoft cũng sẵn sàng tải về . Bản Canary thường xuyên được cập nhật mỗi ngày , bản Developer được cập nhật hàng tuần vì thế nó sẽ ổn định hơn so với bản Canary .
Những bản thử nghiệm cho Mac và hệ điều hành Windows khác dự kiến sẽ có mặt trong thời gian tới .