Intel tuyên bố tạo ra chip nhanh nhất thế giới

Intel nói rằng Stratix 10 là chip nhanh nhất thế giới
Intel nói rằng Stratix 10 là chip nhanh nhất thế giới , có thiết kế độc đáo có thể làm việc nhah gấp từ 10-100 lần so với những chip đang dùng ở các thiết bị dân dụng .
Intel Stratix 10 FPGAs có khả năng tính toán lên tới 10 TFLOPS , có chứa tới 30 tỉ bóng bán dẫn nhiều gấp ba lần so với những bộ vi xử lí  nhanh nhất đang dùng trong máy xách tay hoặc máy để bàn và có thể xử lí dữ liệu tương đương với 420 đĩa Blu-Ray trong 1 giây .
Không như những bộ vi xử lí truyền thống , FPGAs có thể được tùy biến hoặc lập trình lại từ xa để thực hiện những nhiệm vụ chuyên biệt nào đó .